Kapetanova ruta falkuša

"U razdoblju punoga mjeseca - u tundu - valja otići u šumu,
na južnu stranu otoka gdje pušu jaki vjetrovi i gdje je zemlja plitka.
Tu valja naći stabla kojima su vjetrovi oblikovali krivine po mjeri
tvoje barke i zamoliti ih valja: i borove i česmine, i ptice i cvrčke,
pitati ih valja da ti oproste što ćeš od njih posuditi drvo za madire
i korbe, karoce i ašte, kuvertele, kolate, pase
i kontrapase, falke i banke tvoje barke."

Nomenklatura gajete falkuše

(po V.Salamon, J.Božanić)

Ribolovni alati

Postojala su dva načina lova: tratama i budelima. Budelom ribari družina od 5 članova. Na gajeti je bilo pet pari takvih mreža, a jedan par predstavljaju 4 medusobno povezana budela. Budelima su komiški ribari ulovili najveći dio srdela na pučinskim poštama.
Na poštama oko Visa i Biševa su se koristile trate, mreže koje izvla e ribu koja se skupila na ferol. Na tratama je radilo i po 20 ljudi odjednom u više brodova. Trate su zahtjevale veliki kapital.
Današnji ribari većinom love na parangale i vrše.
Na gajeti falkuši možete se okušati u upotrebi tradicionalnih ribarskih alata i umijeću vezanja čvorova.
crta_vg.png

ALTERNATURA putnička agencija d.o.o.
Hrvatskih mučenika 2, 21485 Komiža, Hrvatska, HR-AB-21-060191881
telefoni: +385 21 717 239, +385 91 945 8003;
email: alternatura@alternatura.hr

© 2017 Pintardesign.hr izrada web stranica

where-we-are-gajeta-falusa.gif
kuverta.png

CONTACT US / KONTAKTIRAJTE NAS

+385 (0)21 717 239, +385 (0) 91 94 58 003 Hrvatskih mučenika 2, 21 485 Komiža Excursions/ izleti - alternatura@alternatura.hr Accommodation/ smještaj - booking@alternatura.hr

WORKING HOURS/RADNO VRIJEME:

MON-FRID /PON-PET
08.00-15.00 SUMMER WORKING TIME /
LJETNO RADNO VRIJEME
MON-SUN/ PON-NED
01.06-15.07 /15.09-15.10-08 -21H
15.07-15.09 – 08-22 H

INFO PULT:

FOLLOW US:

All photos and texts on this website are copyrighted material and all rights are reserved ALTER NATURA