Reference

Izvor tekstova:

PROF.DR.JOŠKO BOŽANIĆ

"JADRANSKI HALIEUTIKON – GAJETA FALKUŠA – NASLJEĐE ZA BUDUĆNOST" "KOMIŠKA RIBARSKA EPOPEJA"

Književnik i znanstvenik Joško Božanić, professor emeritus Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, utemeljitelj je humanističkih studija (Odjel za humanističke znanosti 2001.) i potom Filozofskog fakulteta ( 2005.) na Sveučilištu u Splitu.
Osnivač je i voditelj "Kulturne ustanove Ars halieutica" koja je od svog utemeljenja 1986. do danas, dala veliki doprinos u istraživanju i svjetskoj promociji maritimne baštine.
Više o Prof.Dr.Jošku Božaniću možete saznati pod linkom:
Izvor crteža:

PROF.DR.SC.VELIMIR SALAMON

Crteži na web stranici dio su njegovog dvadesetogodišnjeg istraživanja komiške falkuše.
Profesor Salamon (Sveučilište u Zagrebu), kao član istraživačkog tima Ars halieutike, istražio je najvažnije tipove hrvatskih tradicionalnih brodova od Istre do Dubrovnika, a falkuša je brod koji je u središtu njegova istraživačkog zanimanja. Svojim je interdisciplinarnim istraživanjima u suradnji s ribarom Ivanom Vitaljićem Guslom i Profesorom Božanićem omogućio rekonstrukciju komiške povijesne barke falkuše- Comeze Lisboe.
Izvor fotografija "Rota Palagruzona" i porinuća gajeta "Comeze Lisboe"

IVO PERVAN

Ivo Pervan poznati je hrvatski umjetnik fotografije koji je svojim fotografijama dokumentirao događaje i plovidbe komiške povijesne barke falkuše od njezina porinuća ( Comeza Lisboa 1997.) do danas.

Zahvaljujemo svima na ustupljenim materijalima.

crta_vg.png

ALTERNATURA putnička agencija d.o.o.
Hrvatskih mučenika 2, 21485 Komiža, Hrvatska, HR-AB-21-060191881
telefoni: +385 21 717 239, +385 91 945 8003;
email: alternatura@alternatura.hr

© 2017 Pintardesign.hr izrada web stranica

where-we-are-gajeta-falusa.gif
kuverta.png

CONTACT US / KONTAKTIRAJTE NAS

+385 (0)21 717 239, +385 (0) 91 94 58 003 Hrvatskih mučenika 2, 21 485 Komiža Excursions/ izleti - alternatura@alternatura.hr Accommodation/ smještaj - booking@alternatura.hr

WORKING HOURS/RADNO VRIJEME:

MON-FRID /PON-PET
08.00-15.00 SUMMER WORKING TIME /
LJETNO RADNO VRIJEME
MON-SUN/ PON-NED
01.06-15.07 /15.09-15.10-08 -21H
15.07-15.09 – 08-22 H

INFO PULT:

FOLLOW US:

All photos and texts on this website are copyrighted material and all rights are reserved ALTER NATURA