Booking Form

Please type your full name.
Invalid Input
Invalid email address.
Please tell us how big is your company.
Please select a date when we should contact you.
Invalid Input
ALTER NATURA Putnička agencija d.o.o.
+385 (0)21 717 239, +385 (0) 91 94 58 003
Hrvatskih mučenika 2, 21 485 Komiža
Excursions/ izleti - alternatura@alternatura.hr
Accommodation/ smještaj - booking@alternatura.hr

Svojstvo: Organizator putovanja
Adresa: Hrvatskih mučenika 2, 21 485 Komiža
M.Petra Kvesić – voditelj poslova
Mjerodavno tijelo:
Republika Hrvatska
Ured državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji
Služba za gospodarstvo, Ispostava Vis
Klasa: UP-I-024-02/04-04/4
Ur. Broj: 2181-01/10-04-4
Klasa: UP/I-334-08/09-02/4
Ur. Broj: 2181-01/10-08-2
ID kod: HR-AB-21060191881

OIB: 06044363348
Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu
Temeljni kapital u iznosu 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Društva: Pino Vojković
Račun kod Zagrebačke banke, Paromlinska 2 , 10000 Zagreb, IBAN : HR7323600001102281448

crta_vg.png

ALTERNATURA putnička agencija d.o.o.
Hrvatskih mučenika 2, 21485 Komiža, Hrvatska, HR-AB-21-060191881
telefoni: +385 21 717 239, +385 91 945 8003;
email: alternatura@alternatura.hr

© 2017 Pintardesign.hr izrada web stranica

where-we-are-gajeta-falusa.gif
kuverta.png

CONTACT US / KONTAKTIRAJTE NAS

+385 (0)21 717 239, +385 (0) 91 94 58 003 Hrvatskih mučenika 2, 21 485 Komiža Excursions/ izleti - alternatura@alternatura.hr Accommodation/ smještaj - booking@alternatura.hr

WORKING HOURS/RADNO VRIJEME:

MON-FRID /PON-PET
08.00-15.00 SUMMER WORKING TIME /
LJETNO RADNO VRIJEME
MON-SUN/ PON-NED
01.06-15.07 /15.09-15.10-08 -21H
15.07-15.09 – 08-22 H

INFO PULT:

FOLLOW US:

All photos and texts on this website are copyrighted material and all rights are reserved ALTER NATURA