Opći uvijeti

Opći uvjeti putovanja su sastavni dio svakog programa putovanja putničke agencije ALTER NATURA i svakog ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu. U općim uvjetima detaljnije se preciziraju odnosi putničke agencije ALTER NATURA d.o.o i putnika prilikom kupnje i konzumacije turističkih aranžmana u ponudi agencije UVJETI REZERVACIJE: Alter natura d.o.o mora primiti predujam od 40% ukupnog troška programa, prije nego što rezervacija postaje važeća. Ostatak iznosa plativ je 30 dana prije dolaska. Rezervacija nije potvrđena, u slučaju da nije uplaćen predujam. Dostupnost i cijene podložni su promjenama dok se uplata ne primi. OTKAZ REZERVACIJE Ako otkažete rezervaciju 60 dana i dulje prije dolaska, vratit ćemo vam 50% predujma (20% od ukupnog iznosa). Ako otkažete rezervaciju 60 - 31 dan prije dolaska, zadržat ćemo cijelokupni predujam koji ste platili. Ako otkazujete rezervaciju 30 dana ili manje na datum dolaska, zadržat ćemo puni iznos koji ste platili. U slučaju da Alter natura d.o.o treba otkazati rezervaciju putovanja, vratit ćemo vam unaprijed plaćenu cijenu za putovanje. Zadržavamo pravo promijene itinerera zbog neočekivanih okolnosti (vremenske promjene i slično ...). Ne vršimo povrat sredstava za bankovni prijenos ni naknade za kreditnu karticu. POVRAT Žao nam je što se povrati ne mogu izvršiti za bilo koji neiskorišteni dio programa ako je program već započeo. Naši vodiči / skiperi imaju pravo isključiti iz ture bilo koju osobu ako ustanovi da je osoba konzumirala alkohol i da nije sposobna za sigurno sudjelovanje na našoj turi ili ako procjene da bi ta osoba mogla naštetiti sigurnosti ture ili ostalih članova na turi. U takvom slučaju neće se vršiti povrat sredstava za isključene osobe. Alter natura d.o.o ne prihvaća nikakvu odgovornost bilo koje prirode za djela ili propuste, bez obzira na to jesu li zanemarive ili ne, onih pružatelja usluga nad kojima nemamo izravnu kontrolu. Ne prihvaćamo odgovornost u ugovoru ili u krivičnom djelu (neispravno djelo) za bilo kakvu ozljedu, štetu, gubitak, kašnjenje, dodatne troškove ili neugodnosti koje su izravno ili neizravno prouzročene silom događaja koji su izvan naše kontrole ili koji se ne mogu spriječiti razumnom marljivošću s naše strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na rat, građanske poremećaje, vatru, poplave, neuobičajeno teške vremenske uvjete, Božje djelo, vladine ili bilo koje druge vlasti, nesreće ili neuspjeh strojeva ili opreme ili industrijske akcije. U slučaju spora, nadležan je sud u Splitu, Hrvatska. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA Putnik osobne podatke daje dragovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje paketa ili dijela paketa putnog osiguranja. Ukoliko putnik zatraži navedeni paket, osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik daje privolu da se osobni podaci i fotografije s putovanja mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI Agencije osigurava svoje putnike sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu. Potpisom ugovora i uplatom putnici su osigurani policom osiguranja od odgovornosti. Alternatura doo preporučuje kupnju putničkog osiguranja kako bi se zaštitila Vaše ulaganje. PLAĆANJE Korisnik naručuje proizvod ili proizvode putem elektroničkog obrasca. Svaka osoba koja naručuje barem jedan proizvod, pružajući tražene informacije i slanje narudžbe putem internetske stranice www.alternatura.hr, smatra se kupcem. Cijene tura uključuju planiranje, rukovanje i operativne troškove. Sve su cijene konačne, izražene u eurima i prevedene u hrvatsku nacionalnu valutu, u kunama (Kn - HRK) prema srednjoj stopi Hrvatske narodne banke na dan transakcije. Cijena navedena na web stranici uključuje porez dodane vrijednosti (PDV). Svaki dodatni trošak programa, kao što su dodatni transferi, ulaznice ili bilo koja druga vrsta usluga, moraju biti plaćeni u trenutku kupnje. U program putovanja nisu uključeni osobni i drugi troškovi kao što su savjeti, pranje rublja, računi i usluge koje nisu opisane u fakturi. ZAVRŠNE ODREDBE Ovi uvjeti putovanja vrijede za sve programe koje izda agencija Alter natura d.o.o , bilo to posebno naznačeno na programima ili ne. Opći uvjeti putovanja dostupni su svim putnicima i potencijalnim putnicima, na svim prodajnim mjestima agencije i na mrežnim stranicama www.alternatura.hr. Sve reklamacije glede kvalitete i ponude putnik može prijaviti predstavniku agencije za vrijeme putovanja ili najkasnije osam dana po završetku istog i to u pisanom obliku. Reklamacije koje ne stignu u tom obliku ili stignu nakon tog roka neće se uzimati u razmatranje. Dok agencija ne donese rješenje prigovora, a dužna je to učiniti najkasnije 30 dana po primitku prigovora-reklamacije, korisnik aranžmana odriče se posredovanja bilo koje druge osobe, te davanja izjava ili bilo kakvih drugih dokumenata bilo kakvom sredstvu javnog priopćavanja ili bilo kakvoj drugoj instituciji. Najviša naknada po prigovoru može doseći 50 % cijene aranžmana, te se putniku isključuje svaka mogućnost naknade idealne štete. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Splitu, a primjenjuje se hrvatsko pravo. Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo klijente da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor također možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte, na adresu: ALTER NATURA Putnička agencija d.o.o. Hrvatskih mučenika 2, 21 485 Komiža, Hrvatska e-mail: alternatura@alternatura.hr, Alter natura d.o.o. se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u zakonskom roku od dana zaprimanja prigovora.

Osiguranje od opće odgovornosti:
Ugovoreno kod Uniqa Osiguranje d.d., Planinska 13 A , HR-10000 Zagreb Polica br. P11 7002577238

TVRTKA:
ALTER NATURA Putnička agencija d.o.o.OIB: 06044363348


Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu Temeljni kapital u iznosu 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Predsjednik uprave Društva: Pino Vojković
Račun kod Zagrebačke banke, Paromlinska 2 , 10000 Zagreb, IBAN : HR7323600001102281448

crta_vg.png

ALTERNATURA putnička agencija d.o.o.
Hrvatskih mučenika 2, 21485 Komiža, Hrvatska, HR-AB-21-060191881
telefoni: +385 21 717 239, +385 91 945 8003;
email: alternatura@alternatura.hr

© 2017 Pintardesign.hr izrada web stranica

where-we-are-gajeta-falusa.gif
kuverta.png

CONTACT US / KONTAKTIRAJTE NAS

+385 (0)21 717 239, +385 (0) 91 94 58 003 Hrvatskih mučenika 2, 21 485 Komiža Excursions/ izleti - alternatura@alternatura.hr Accommodation/ smještaj - booking@alternatura.hr

WORKING HOURS/RADNO VRIJEME:

MON-FRID /PON-PET
08.00-15.00 SUMMER WORKING TIME /
LJETNO RADNO VRIJEME
MON-SUN/ PON-NED
01.06-15.07 /15.09-15.10-08 -21H
15.07-15.09 – 08-22 H

INFO PULT:

FOLLOW US:

All photos and texts on this website are copyrighted material and all rights are reserved ALTER NATURA