U 16. stoljeću u komiškoj je uvali bilo više od stotinu falkuša.
Zahvaljujući gajeti, komiški ribari bili su sve do 19. stoljeća
jedini pučinski ribari na Mediteranu.
Danas u Komiži postoje tri gajete falkuše,
jedine na svijetu, te samo nekolicina
ljudi koji njima znaju upravljati.
Konopi, mriže,
imbroji, škote, lantine, jidra…
Tradicija se nastavlja,
falkuša i dalje reže valove
i guta morske milje.

Falkuša je simbol hrvatske
maritimne baštine
a iskustvo gajete falkuše
ima svojstvo
nematerijalnog kulturnog dobra.
Gajeta falkuša je brod čudesnih
maritimnih sposobnosti
koji zahvaljujući elegantnom
trupu i latinskom jedru
može doseći brzinu i do 12 čvorova.
Regata falkušama
"Rota Palagruzona"
smatra se najstarijom regatom
ne samo na Mediteranu,
već i u Europi.

Kroz sudjelovanja u
posebnim događanjima
i suradnju sa klijentima
i raznim institucijama,
tradicija se nastavlja
i legenda o gajeti
dalje živi...
crta_vg.png

ALTERNATURA putnička agencija d.o.o.
Hrvatskih mučenika 2, 21485 Komiža, Hrvatska, HR-AB-21-060191881
telefoni: +385 21 717 239, +385 91 945 8003;
email: alternatura@alternatura.hr

© 2017 Pintardesign.hr izrada web stranica

where-we-are-gajeta-falusa.gif
kuverta.png

CONTACT US / KONTAKTIRAJTE NAS

+385 (0)21 717 239, +385 (0) 91 94 58 003 Hrvatskih mučenika 2, 21 485 Komiža Excursions/ izleti - alternatura@alternatura.hr Accommodation/ smještaj - booking@alternatura.hr

WORKING HOURS/RADNO VRIJEME:

MON-FRID /PON-PET
08.00-15.00 SUMMER WORKING TIME /
LJETNO RADNO VRIJEME
MON-SUN/ PON-NED
01.06-15.07 /15.09-15.10-08 -21H
15.07-15.09 – 08-22 H

INFO PULT:

FOLLOW US:

All photos and texts on this website are copyrighted material and all rights are reserved ALTER NATURA